رژلب مایع بیجورکا

رژلب مایع

رژ لب مایع بیجورکا نه تنها فاقد هرگونه مواد مضر نظیر سرب می باشد، بلکه به واسطه دارا بودن روغن های گیاهی و معدنی رنگی با ماندگاری بالا بر روی لب ها به جای می گذارد. رژ لب مایع بیجورکا حالت چسبندگی نداشتهترک نمی خورد. این محصول در 18 طیف رنگی تولید می گردد.

تعداد رنگ رژلب مایع 18
نوع مایع